Samorząd Uczniowski

W ramach działań zainicjowanych przez SU uczniowie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych. Z pomocą opiekunów organizują dyskoteki, przygotowują prezentacje na apele lub przedstawienia. Pamiętają o wydarzeniach historycznych i ważnych datach dla naszej szkoły. Pomagają w opiece nad młodszymi kolegami.