Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa specjalna ma za zadanie zapewnić kształcenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, uczniom z zaburzeniami rozwojowymi. Kształcenie w szkole specjalnej obejmuje przekazywanie wiedzy i wartości, wspieranie indywidualnego rozwoju oraz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nauka w szkole podstawowej specjalnej obejmuje naukę dososowaną do możliwości uczniów w oparciu o podstawę programową nauczania ogólnego. Edukacja w szkole obejmuje przedmioty objęte programem nauczania zwykłej szkoły podstawowej. Zapewniamy mało liczne klasy, sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi i dostępem do Internetu, zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne, wycieczki integracyjne. Posiadamy dużą salę gimnastyczną i sale do ćwiczeń korekcyjnych, zewnętrzną siłownię, place zabaw, boiska szkolne, tereny zielone. Nabór do szkoły trwa przez cały rok szkolny. Zapraszamy.