Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu 

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego