Szkoła ćwiczeń UMK

Porozumienie o współpracy z UMK

W dniu 1 grudnia 2016 roku zawarto porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na mocy którego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego staje się "Szkołą ćwiczeń UMK". Porozumienie podpisała Dyrektor Szkoły Alicja Golon i w imieniu UMK Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beata Przyborowska.