Strona główna

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 17.00 na zebrania w wychowawcami oraz spotkanie z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy  przedstawią oferty swoich placówek, jako formy kontynuacji procesu edukacji absolwentów szkoły specjalnej.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona idea funkcjonowania oraz zasady przystąpienia  do Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W związku z obawami utraty prawa do renty socjalnej potencjalnych uczestników WTZ  w spotkaniu weźmie udział, w charakterze eksperta, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, który  przedstawi obowiązujące przepisy prawa.

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DYREKTOR SZKOŁY


 

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej:

sp19torun.szkolnastrona.pl