Witamy

Gabinet profilaktyki

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej: 

Określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie). Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

 1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2)  kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;

3)  organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4)  prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5)  czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6)  udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7)  udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8)  doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9)  prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia.

 

 


Warning: Missing argument 1 for content_jump(), called in /home/sp19torun/ftp/85-0085/footer.php on line 6 and defined in /home/sp19torun/ftp/includes/functions.php on line 2083