Świetlice szkolne

Cele i zadania zajęć wychowawczo - dydaktycznych w świetlicy:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym otoczeniu. Stwarzane są warunki do odrabiania prac domowych. Zapewniana jest pomoc w ich odrabianiu. Spędzanie wolnego czasu w świetlicy ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Świetlica pracuje według dziennego rozkładu zajęć:

  • 6.30 - 8.00 poranne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
  • 8.00 - 9.00 blok zajęć wychowawczo - opiekuńczych , zindywidualizowanych , dostosowany do potrzeb uczniów
  • 9.00 - 9.15 przerwa śniadaniowa
  • 9.15 - 12.00 przedpołudniowe zajęcia opiekuńczo - wychowawcze , konkursy plastyczne, gry i zabawy stolikowe, oglądanie filmów dla dzieci
  • 12.00 - 13.30 obiad, zajęcia zindywidualizowane
  • 13.30 - 14.15 odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjne, odrabianie zadań domowych
  • 14.15 - 15.30 poobiednie zajęcia wychowawczo - terapeutyczne, rozwijanie zainteresowań uczniów, gry i zabawy stolikowe
  • 15.30 - 16.00 zindywidualizowane zajęcia