Autyzm

WIZYTÓWKĄ NASZEJ PLACÓWKI JEST KOMPLEKSOWA OFERTA EDUKACYJNA, KTÓRĄ KIERUJEMY DO:

- uczniów z autyzmem z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej

- uczniów z autyzmem w normie intelektualnej

 

PROWADZIMY:

- oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem

- oddziały klasowe dla uczniów z autyzmem

  

Zapewniamy szeroką ofertę edukacyjną oraz bogatą ofertę zajęć specjalistycznych. Zespół specjalistów opracowuje dla każdego  ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

Zajęcia w małych zespołach klasowych (maksymalnie 4 uczniów) dają możliwość  rozwoju indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów. W każdej klasie, niezbędną pomoc i wsparcie, zapewniają nauczyciel specjalista i pomoc nauczyciela.

  

 

METODY I FORMY PRACY

Dla każdego ucznia zespół specjalistów planuje indywidualne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne w wymiarze 10/12 godzin tygodniowo. Są to:

- Trening Umiejętności Społecznych

- Integracja Sensoryczna

- Alternatywne Metody Komunikacji

- Trening Uwagi Słuchowej – Terapia Tomatisa

- Metody Terapii wg Svietłany Masgutowej

- Metoda Marii Montessori

- Metoda Dobrego Startu

- Socjoterapia

- Zajęcia logopedyczne

- Kynoterapia

- Hipoterapia

- Usprawnianie technik szkolnych

- Rehabilitacja ruchowa

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Programy aktywności – Metoda M. Ch. Knill

- Terapia ręki

- Arteterapia

BOGATA BAZA DYDAKTYCZNA:

 

- Sala Integracji Sensorycznej

- Sala Doświadczania Świata

- Pracownia M. Montessori

- Pracownie logopedyczne

- Świetlica szkolna

- Sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią

- Gabinety: pielęgniarki, psychologa, pedagoga

   

 

 

 

Nasi uczniowie poznają świat poprzez spotkania ze znanymi, interesującymi ludźmi oraz częste wycieczki, wyjścia do kina, teatru i muzeum. W szkole czują się bezpiecznie, odnoszą swoje małe sukcesy. Rodzicom oferujemy udział w indywidualnych konsultacjach, które ułatwiają komunikację oraz nawiązanie współpracy pomiędzy wychowawcą, a opiekunem.