O placówce

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Toruniu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
– z autyzmem

W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu wchodzą:

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oddziały przedszkolne w tym dla dzieci z autyzmem
– Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem
– klasy Gimnazjalne z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem

Zapraszamy do nas

Jesteśmy specjalistyczną placówką obejmującą opieką dzieci niepełnosprawne od pierwszych miesięcy ich życia do ukończenia obowiązku szkolnego. Profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów zapewnia sprawnie zorganizowane, prowadzone w sposób aktywny i ciekawy oraz dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka – zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin. Wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi partnerami nauczycieli. Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, ale także jego zainteresowania i pasje. Odkrywamy wspólnie nowe możliwości. Baza szkoły jest nieustannie wzbogacana. Posiadamy specjalistyczne gabinety terapeutyczne, windy, tereny zielone i sportowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz plac zabaw dla najmłodszych. Stuletnia tradycja i doświadczenie dają solidne fundamenty naszej pracy.

Z kroniki stulatki - zapraszamy do lektury, dotyczącej ponad stuletniej działalności szkoły: 

https://historia19ki.wordpress.com